Hai thị xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hai thị xã đạt chuẩn nông thôn mới
27/10/2022 11:06 PM 196 Lượt xem

Hai thị xã ở tỉnh Gia Lai hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký 2 Quyết định số 670/QĐ-TTg và 672/QĐ-TTg công nhận thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa, tỉnh Giai Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Giai Lai.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

* Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, An Khê và Ayun Pa đã huy động nhiều nguồn lực từ trung ương, tỉnh, thị xã cùng sự tham gia đóng góp tích cực của người dân. Nhờ đó, diện mạo nông thôn ở 2 địa phương đã có sự phát triển vượt bậc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao.

Đến cuối năm 2019, 5 xã của thị xã An Khê, 4 xã của thị xã Ayun Pa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nguồn: Chinhphu.vn

HOTLINE0977065668